Tipy na výlet

Soubor lidových staveb – Veselý Kopecvesely-kopec

Na území východních Čech najdeme nejrozsáhlejší expozici lidového stavitelstv, soubor lidových staveb Vysočina. Jde o expoziční celky, které se nacházejí v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku. V roce 1972 byly zpřístupněny první objekty. Právě na Veselém Kopci nalezneme spostu kulturních akcí o tom, jak se dřív žilo. Veselý Kopec je jednou velkou expozicí způsobu života, bydlení a práce drobných rolníků. Svobodné Hamry vlastní nádherný vodní hamr, mlýn, hospodu a barokní zámeček. V Hlinsku pak najdete domy městských řemeslníků a dělníků (hrnčířů, tkalců, ševců, hračkárů).

 

Golf & Country Club Svobodné Hamrydsc18580

Devítijamkové hřiště bylo postaveno v roce 1999. Nachází se v údolní nivě řeky Chrudimky. Je protkáno řadou vodních překážek.  Jeho délka jej řadí mezi náročnější golfová hřiště v ČR. Díky široce pojatým drahám naopak dokáže sem tam nějakou špatně zahranou ránu tolerovat. Profil jednotlivých jamek je spíše rovinatý, hráči při hře neabsolvují žádné velké převýšení. Nejen členové GCCSH oceňují polohu hřiště uprostřed lesů, která napomáhá nerušené relaxaci při golfu uprostřed krásné přírody.

Jezdecký klub Victoryvictory

nabízí všem zájemcům o jízdu na koni vyjížďky do terénu, tato vyjížďka je určena začátečníkům i pokročilým jezdcům. Může se jet krokem,ale i klusem či cvalem.Vše záleží na schopnostech a zkušenostech zákazníka zvládat koně. Celá vyjížďka se přizpůsobuje nejméně zkušenému jezdci ve skupině.

 

Zámek s chovem koní ve Slatiňanechslatinany

Původní renesanční zámek z let 1580-1590 postavený stavitelem O. Avostalisem de Sala na místě staré tvrze (z konce 13. století). Podstatné stavební úpravy byly provedeny za Auerspergů v 19. století. Na konci 19. století se součástí zámeckého areálu stala stavba hřebčína, tzv. Švýcárny a miniatury gotického Kočičího hrádku nad jižním okrajem zámeckého parku. Na počátku 50. let 20. století byla v interiérech zámku instalována hipologická expozice s historickým mobiliářem a sbírkami s tématikou koně (obrazy, grafiky s motivy jezdecké školy, loveckými scénami atd.). V současnosti si mohou návštěvníci prohlédnout zámeckou expozici věnovanou majitelům zámku (především knížecí rodině Auerspergů) a hipologickou expozici seznamující s vývojem koní, jejich anatomií, chovem, využitím ve vojenství, sportu i zábavě.

Kočičí hrádekkocici-hradek

V jihozápadní části zámeckého lesoparku se nachází dětmi oblíbený Kočičí hrádek. Je to miniatura hradu, kterou koncem devatenáctého století nechala v lese za slatiňanským parkem postavit kněžna Vilemína Auerspergová. Hrádek vzbuzuje mezi současnými návštěvníky hlavně dětmi stejné nadšení, jako u malých potomků rodiny Auerspergů. K hrádku se dostanete, když projdete zámeckým parkem k dřevěné brance a pokračujete po asfaltové silnici vzhůru až dojdete k lesu. Tam odbočíte vpravo a budete pokračovat po cestě k nově opravenému stavení Švýcárny. A tam Vás už ukazatel nasměruje lesní pěšinou k danému místu.

Zámek v Nových Hradechnove_hrady-693

Jednou z mála rokokových stavebních památek na území Českých zemí je zámek Nové Hrady u Litomyšle. Rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel, často nazývána „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles“.

Oheb – zřicenina hraduoheb

Zřícenina gotického hradu pnoucí se nad přehradou Seč založeného ve 14. století. V polovině 16. století již pustý. Zachovány části zdí paláců, věží, hradeb a torzo brány.

 

lichniceZřícenina hradu Lichnice

Zříceniny hradu Lichnice stojí na mohutném skalnatém ostrohu, vybíhajícím k západu z hlavního masívu Železných hor vysoko nad obcí Třemošnicí. Z opevnění jsou zachovány zbytky příkopu, valu a hradební zdi. Nejlépe dochovanými stavbami jsou vstupní brána se značnými zbytky předsunutého opevnění a okrouhlá hradní věž. Obě tyto stavby jsou v severovýchodní části hradního areálu. Z hospodářských budov na západní straně a z paláce na jižní straně jsou zachovány jen obvodové zdi a přepážky a část odkrytých sklepů.

Rozhledna na Zuberském kopcirozhledna-zubri

V roce 2004 byla jihozápadně od Trhové Kamenice, otevřena pro veřejnost 55 metrů vysoká kovová komunikační věž s dřevěným obložením v její spodní části. Tato rozhledna se stala výraznou dominantou Železných hor, které jsou snadno přehlédnutelné z její vyhlídkové plošiny umístěné ve výšce 38 metrů (182 schodů). Za dobré viditelnosti lze pozorovat v kruhovém výhledu Krkonoše, Orlické hory či Českomoravskou vrchovinu.

Rozhledna Bára u Chrudimi

rozhledna baraAtypická a unikátní konstrukce tvaru trojbokého komolého jehlanu je dle autora rozhledny, architekta Martina Rajniše, ojedinělá nejen v Evropě, ale pravděpodobně i na celém světě. Lehká a vzdušná konstrukce rozhledny je vyrobena z modřínového a dubového dřeva, které pochází z chrudimských městských lesů. Na stavbu bylo použito 95 m3 dřeva z modřínu a 5 m3 dřeva dubového. Modřínová prkna jsou složena do tvaru zužujícího se jehlanu, mezi ně vložili tesaři čtvercové prokládky vyrobené z latí. Vrchní část věže dosahuje výšky 10 metrů a upevňovali ji na stavbu horolezci a speciální jeřáb. Věž stojí v letištním koridoru, a proto je opatřena signálním světlem – ve dne bílým, v noci červeným. Vedle rozhledny je stejnou technologií duté hráně postaven dřevěný obslužný domek, jenž bude sloužit jako zázemí pro obsluhu rozhledny a prodejna s občerstvením.

Muzeum Trhová Kamenice – bývalá tvrz

Muzeum Trhová KameniceBudova stojí ná místě rybniční tvrze. Tvrz byla přestavěna v barokním slohu na faru. V současnosti se zde nachází muzeum a výstavní prostory, které využívají v době velkých prázdnin různí umělci.

Údolí Doubravy

udoli-doubravyÚdolí Doubravy je přírodní rezervace, která leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně od Chotěboře nedaleko obce Bílek. Řeka Doubrava pramenící v oblasti Ranského Babylonu patří k čistým řekám, což dosvědčuje výskyt vzácných druhů rostlin i živočichů, např. raků. Po celém svém toku vytvořila kamenné řečiště, plné skalních věží a obřích hrnců, s vodopádem a kamenným mořem.
Nad údolím se nachází vyhlídka Sokolohrady, poblíž najdeme zbytky původního hradu Sokolov ze 13. století. Na protějším svahu přes řeku skalní věž „Čertův stolek“ s vyhlídkou.

Sečská přehrada

secska prehradaÚčelem vodního díla je zadržení vody v nádrži pro nalepšování průtoku v níže ležícím úseku řeky Chrudimky, vodárensky využívaným skupinovým vodovodem zásobujícím města Chrudim a Pardubice, pro energetické využití vody ve vodních elektrárnách, pro částečnou ochranu území pod nádrží před povodněmi, pro zajištění minimálního průtoku v řece Chrudimce, k rekreaci a rybaření.
Výstavbu přehradní hráze provedla v letech 1925 – 1934 pardubická firma Vendelín Dvořák podle projektu firmy Ing. Ctibor a spol. V roce 1947 byla do provozu uvedena špičková vodní elektrárna a vyrovnávací nádrž Padrty.

 

Sjezdovky

Ski areál Hlinsko

Ski Hluboká

Sjezdovka Trhová Kamenice